Informace pro strávníky

Naše školní jídelna poskytuje stravování žákům středních škol. Nové strávníky přijímáme dle seznamů středních škol. Seznamy máme k dispozici vždy první den od začátku školního roku. Po dobu čtrnácti dnů, pondělí do pátku se lze zaregistrovat ve školní jídelně, v době výdeje obědů od 11.30 hod. do 14.00 hod. 

V průběhu školního roku vždy každý čtvrtek v době výdeje obědů. 

Strávníci si mohou objednat oběd v místě školní jídelny nebo přes internet www.czholding.cz. Objednávka oběda musí být provedena nejpozději do 14.00 hod. na následující den. 

Do 14.00 hod. lze zrušit objednaný oběd (funkcí storno). V případě nemoci se obědy odhlašují na email info@czholding.cz do 08.00 hod. stávajícího dne. 

Jídelní lístek je k dispozici minimálně na dva týdny. Objednané neodebrané obědy propadají. 

Stravné se platí buď bankovním převodem z Vašeho účtu na náš bankovní účet 27-275770207/0100, variabilní symbol je přidělen při registraci ke stravování, nebo v hotovosti každý čtvrtek v jídelně v pokladně. 

Každý strávník obdrží čip, kterým si lze objednat oběd a vybrat si objednaný oběd. Čip je zálohován částkou 50,- Kč. Při vrácení čipu je záloha vrácena. Při ztrátě čipu bude účtovaná nová záloha. 

Čip je aktivní po celou dobu školní docházky zůstatek peněz na účtu lze převést na další školní rok. 

Objednávka obědů přes internet

Stav Vašeho účtu musí být minimální 50 Kč pro vstup do objednávky. 

Pro vstup do internetové objednávky zadejte Váš vstupní kód a pin. Oba údaje dostanete při registraci ke stravování ve školní jídelně na pokladně. 

V případě objevení „Chybné přihlášení“, znamená, že byl zadán chybně kód nebo pin. 

Pozor – objednávejte obědy, na které máte na osobním účtu potřebnou finanční částku. V případě, že objednávkou obědů překročíte finanční částku, zruší se všechna objednané obědy.  

Mimořádné události

V případě nemoci se obědy odhlašují na email info@czholding.cz do 08.00 hod. stávajícího dne. Jídelní lístek je k dispozici minimálně na dva týdny. Objednané neodebrané obědy propadají. 

Archiv odebraných a neodebraných jídel

Vyúčtování obědů – na naší webové stránce www.czholding.cz, je k dispozici přehled odebraných i neodebraných jídel na minulý měsíc.

Stravování v 2020/2021

  • Při vstupu do jídelny je k dispozici přípravek k dezinfekci rukou. 
  • Je nutné dodržovat rozestupy min. 1 m.
  • Pravidelně každý den se provádí dezinfekce stolů, židlí a klik. 
  • Personál výdejny je vybaven ochrannými pomůckami
  • Personál výdejny vydává pokrm společně s příbory a podnosem.